Preise

Zeit 3 Monate 6 Monate 12 Monate Einzelpreis/Squash
Montag-Freitag
07:00 - 17:00 120.- 190.- 350.- 20.-
17:00 - 23:00 190.- 280.- 480.- 24.-
Samstag/Sonntag
07:00 - 17:00 120.- 190.- 350.- 24.-
17:00 - 23:00 190.- 280.- 480.- 24.-
OBEN